Publicerad 27 juni 2024

Ifyllnadsformulär för att rapportera in uppgifter om KKiK till Kolada

Här finns det aktuella formulär för 2024 som stöd för kommuner i arbetet med att samla in data och uppgifter för att rapportera in nyckeltal till Kolada.

Använd ifyllnadsformulär i ditt arbete

I varje formulär beskrivs hur insamling går till och vilken tidsperiod som avses. Där beskrivs också hur eventuella slumpmässiga urval kan göras.

Bygglov och delaktighetsindex

Formulär Bygglov 2024 (Excel) Excel, 87 kB.

Formulär Delaktighetsindex 2024 (Excel) Excel, 56 kB.

Hemtjänst, särskilt boende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning

I formuläret för särskilt boende, äldreomsorg, har fliken ” Kvalitetsaspekter säbo” där frågorna som nyckeltal ”Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng” baserats på tagits bort, då de inte kommer samlas in mer.

Formulär Hemtjänst 2024 (Excel) Excel, 145 kB.

Formulär Särskilt boende 2024 (Excel) Excel, 241 kB.

Formulär Individ- och familjeomsorg, IFO, 2024 (Excel) Excel, 203 kB.

Formulär Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, LSS, 2024 (Excel) Excel, 152 kB.

Formulär Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2024, utökad utredningstid, går att beställa. Vänligen kontakta RKA.

Så här får du behörighet att publicera data i Kolada

RKA har tagit fram en vägledning och en instruktionsfilm om hur du ska göra den så kallade inmatningen av data i Kolada. Du får också information om hur du får behörighet till Kolada.

Information om att publicera data i Kolada samt om behörigheter

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef