Publicerad 17 juni 2024

Nyckeltal för Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett större projekt som RKA i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, driver. RKA ansvarar för att erbjuda utvecklingsnyckeltal i databasen Kolada, samt ge kommuner stöd vid insamling och analys av nyckeltalen.

Sammanställningar av alla medverkande kommuners resultat sker varje år. RKA och SKR bjuder in alla deltagande kommuner i januari årligen för en presentation av resultatet med olika jämförelser.

Insamling av data

Deltagande kommuner i KKiK projketet rapporterar in sina KKiK-resultat själva i Kolada. RKA erbjuder aktuella ifyllnadsformulär och information om hur du gör egna insamlingar. Formulären finns tillgängliga från och med midsommar. Rapporteringen sker från juni till och med oktober årligen.

Formulär för att publicera data i Kolada

Hitta din kommuns resultat i Kolada för KKiK

Hitta din kommuns resultat, Kolada

I filmen visar RKA dig hur du hittar din kommuns resultat för KKiK i Kolada. Med verktyget Jämföraren kan du få färdiga urval och tabeller. Vi går igenom grunderna och visar dig hur du kan göra olika jämförelser.

Filmens längd är 4 minuter och 1 sekund lång.

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef