RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada.

Aktuellt

 • Ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada

  RKA har gjort en översyn av brukarstatistiken och använder från och med oktober 2021 en ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada. Vår förhoppning är att det ska öka jämförbarheten.
 • Rapport om produktivitet och effektivitet i regioner

  I denna första regionrapport har RKA fokuserat på produktivitet i hälso- och sjukvården som är regionernas största verksamhet. Vi har försökt fånga de övergripande perspektiven, de sammantagna bilderna utifrån den nyckeltalsvisning som finns i Kolada för regioner.
 • Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet 

  I Kolada finns en samling nyckeltal och index för kommuner för att möjliggöra jämförelser och analyser av relativ produktivitet och effektivitet. Visningen i Kolada har uppdaterats med 2020-års värden.
 • Nyckeltal om Effektivitet för regioner

  RKA har lanserat nyckeltal om Effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård.
 • Vad vet vi om effektiviteten i landets kommuner?

  15 februari 2021 lanserade RKA en ny rapport om Effektivitet. Innehållet baseras på analyser av de nyckeltal för produktivitet och effektivitet som finns publicerade sedan augusti 2020 i Kolada. Du kan se sändningen i efterhand och ta del av rapporten.

Aktuella seminarium och kurser

 1. torsdag
  9
  dec

  Grundkurs Fri sökning i Kolada - december

  Under hösten erbjuder RKA tre utbildningstillfällen med samma innehåll. En utbildning för kommuner och regioner där vi fokuserar på grunderna i Koladas fria sökning.

  Datum
  9 december 2021
  Tid
  09.00 – 11.00
 2. onsdag
  15
  dec

  Analysera effektiviteten i kommunen

  RKA bjuder in dig till en dag där du får möjlighet att analysera effektiviteten i din kommun med hjälp av effektivitetsnyckeltalen i Kolada, som är utgångspunkten för den här utbildningen. Du kommer att få arbeta med din kommuns nyckeltal om produktivitet och effektivitet.

  Datum
  15 december 2021
  Tid
  09.00 – 16.00
 3. tisdag
  21
  dec

  Grundkurs i Koladas verktyg Jämföraren, december

  Under hösten erbjuder RKA fyra utbildningstillfällen med samma innehåll. En utbildning för dig som aldrig använt databasen Kolada eller som kanske använder Kolada väldigt sällan. Under en timme går vi igenom de grundläggande funktionerna i verktyget Jämföraren.

  Datum
  21 december 2021
  Tid
  13.00 – 14.00

Gå direkt till