Publicerad 17 juni 2024

Dags att samla in data för 2024 inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

RKA har tagit fram aktuella ifyllnadsformulär för 2024 som stöd för kommuners insamling av data inom projektet KKiK.

Ifyllnadsformulär för KKiK

I varje formulär har vi beskrivit hur insamlingen går till och vilken tidsperiod som avses. Du får även en beskrivning hur eventuella slumpmässiga urval kan göras. Det finns aktuella formulär inom följande områden:

  • Bygglov och delaktighetsindex
  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Individ- och familjeomsorg, IFO
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, LSS
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef