Publicerad 21 oktober 2022

Nyhetsarkiv RKA

 • Driftstopp i databasen Kolada

  Kolada har just nu driftstopp, vilket det påverkar tillgången till kolada.se samt möjligheten att mata in data via inmatningsfunktionen. Arbete pågår att lösa problemet men vi har just nu ingen prognos för hur lång tid det kan ta. Vi hoppas att en lösning är på plats senare under dagen 2 oktober 2023.
 • Ny rapport om Effektivitet i äldreomsorgen

  Den 5 september 2023 publicerade RKA den tredje rapporten om effektivitet i kommuner. Den har fokus på äldreomsorg och utvecklingen i riket.
 • Effektivitetsindex för kommuner 2022 finns i Kolada

  Idag har RKA publicerat preliminära index för effektivitet i kommuner 2022. Uppgifterna baseras på räkenskapssammandraget (RS) som än så länge är preliminärt, därav är även indexen preliminära.
 • Dags att samla in data för 2023 inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

  RKA har tagit fram aktuella ifyllnadsformulär som stöd för kommuners insamling av data inom projektet KKiK. I varje formulär har vi beskrivit hur insamlingen går till och vilken tidsperiod som avses.
 • Nya utbildningsfilmer om verktygen i Kolada

  De uppdaterade utbildningarna är kostnadsfria och är på en grundläggande nivå. Filmerna visar dig bland annat var du i Kolada kan hitta nyckeltal och hur du kan använda verktygen i ditt arbete med jämförelse och analys.

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef