RKA - Nyckeltal och jämförelser

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada. Om RKA

AktuelltSe fler

Aktuella kurstillfällenSe fler

Aktuella webbsändningar

  • Brukarundersökningar inom funktionshinderområdet samt individ- och familjeomsorg

    Den 5 februari klockan 09:00-10:00 visar RKA dig hur du kommer åt din kommuns resultat från brukarbedömningarna inom funktionshinderområdet samt individ- och familjeomsorg i Kolada. Seminariet är kostnadsfritt och utan anmälan.
  • Grundkurs i Fri sökning i Kolada

    Välkommen till en webbutbildning den 11 mars som fokuserar på grunderna i Koladas fria sökning. Fri sökning är den del av Kolada där du själv styr dina val, medan i Jämföraren presenteras färdiga urval av nyckeltal i tabeller och diagram.