Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • SKR uppmanar regeringen: Modernisera regler för gode män

  Det behövs en ny lagstiftning runt gode män och ställföreträdare. Dagens system är omodernt och rättssäkerheten är eftersatt. SKR uppmanar regeringen att gå vidare med de förslag som finns. Nyhet Juridik Överförmyndarjuridik
 • Internationellt ledarprogram för att stärka demokratin

  Förtroendevalda från Bosnien-Herzegovina, Kamerun, Filippinerna, Malawi, Namibia, Sydafrika, Uganda, Ukraina och Zambia besöker kommuner och regioner inom ramen för ett ledarprogram. Nyhet Demokrati Internationellt

SKR i debatten

 • Kan danska lösningar fungera i en svensk kontext?

  I maj reste vi några från SKR till Köpenhamn för att se hur social omsorg bedrivs i ett land som hyllats i Sverige för sitt arbete mot gängkriminalitet. Här följer några tankar från resan. Blogg Social omsorg Barn och unga, Funktionshinder, Missbruk och beroende
 • Vid nästa kris eller pandemi ska vi vara beredda

  Hotet från covid-19-pandemin är över, men det kommer fler kriser. Till nästa gång måste hela samhället ha dragit lärdomar om beredskap, ansvarsfördelning och samverkan. Blogg Hälsa och sjukvård Corona, covid-19

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR