Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskolestuden...

  Den 15 oktober beslutade SKR:s styrelse att rekommendera regionerna att godkänna och underteckna en överenskommelse om mobilitetsstöd för deltagare på folkhögskolor som studerar utanför läne... Nyhet Kultur och fritid Folkbildning
 • Statlig kommitté ökar inte vårdens tillgänglighet

  SKR är kritiska till flera av Tillgänglighetsdelegationens förslag som frångår ansvarsförhållanden. Regionerna ansvarar för vården och därmed tillgängligheten för patienterna. Nyhet Hälsa och sjukvård E-hälsa, Nära vård, Primärvård

SKR i debatten

 • Stärk rättighetsperspektivet på Nordens största MR-forum

  Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Under temat "Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!" samlas ett brett programutbud som ger ett utmärkt tillfälle t... Blogg Demokrati Mänskliga rättigheter
 • Ekonomirapporten presenteras på tisdag

  Den 19:e oktober är det dags för höstens upplaga av Ekonomirapporten. Rapporten kommer bland annat att fokusera på pandemins påverkan på ekonomin och nödvändiga satsningar framöver. Blogg Ekonomi Budget och planering

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR