Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Staffan Isling

    Kompetensförsörjningen är välfärdens stora utmaning

    Arbetsförsörjningen i välfärden utmanas av en demografisk utveckling där antalet äldre ökar i en betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Om ekvationen ska gå ihop be... Krönika Personal- och kompetensförsörjning
  • Reformer och spaning mot framtiden på årets gymnasiekonf...

    Häromveckan bjöd SKR in till gymnasiekonferens. En konferens där vi fördjupade oss i de reformer och förändringar som gymnasieskolan står inför de närmaste åren. Intrycken var många, diskuss... Blogg Arbetsmarknad, Skola Gymnasieskola

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR