Ökat stöd till det civila försvaret kan inte vänta

Staten behöver bidra med betydande satsningar för att säkra kommuners och regioners förmåga i höjd beredskap och krig. Sveriges säkerhet och motståndskraft bygger lika mycket på ett starkt civilt försvar som på det militära försvaret. 

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering