Ekonomi, juridik

SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning. Vi utvecklar former för styrning och uppföljning. SKR ger juridisk vägledning till kommuner och regioner inom exempelvis upphandlingsfrågor och kommunal- och civilrättsliga frågor.

Innehåll

  • Ekonomi

    SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Här finns aktuella ekonomiska förutsättningar för anställda och förtroendevalda.

  • Juridik

    SKR ger juridisk vägledning till kommuner och regioner inom exempelvis upphandlingsfrågor och kommunal- och civilrättsliga frågor.