Publicerad 19 juni 2024

Nya preliminära index publicerade i Kolada

Preliminära index för effektivitet, kvalitet och resurser för kommuner 2023 finns nu publicerade i Kolada.

Beräkningen av kvalitetsindex äldreomsorg har förändrats för att fler kommuner ska få ett värde. Det är inkludering av svarsalternativ från brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som har förändrats i indexberäkningarna.

I tidigare beräkning ledde sekretesshantering till att många kommuner inte fick indexvärde. Då inkluderades endast svarsalternativet "Ja, alltid" på frågan om den äldre får ett bra bemötande från personalen, samt svarsalternativet "Mycket trygg" på frågan om den äldre är trygg med personalen.

I och med beräkningen av 2023 års index inkluderas även svaren ”oftast” och ”ganska tryggt”. Förändringen innebär att cirka 30 kommuner som tidigare fick sekretess nu får värde på kvalitetsindex äldreomsorg. I övrigt har inte indexberäkningarna förändrats jämfört med förra årets publicering.

Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen, Kolada

Vill du läsa mer om indexberäkningarna hänvisar vi dig till metodbeskrivningen i bilaga 1:

Metodbeskrivning Effektivitetsindex

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef