Publicerad 8 maj 2023

Analys

För att utveckla och förbättra verksamheter och deras effektivitet behövs analys och uppföljning. RKA erbjuder stöd till analys av statistiken i Kolada med utgångspunkt i lokala behov.

RKA har utvecklat olika former av stöd till analys

Stödet riktar sig till kommuner och regioner och kan till exempel handla om:

Läget i kommuner och regioner

  • Med hjälp av statistiken i Kolada ger vi stöd i hur ni kan analysera hur nuläget ser ut i kommunen eller regionen, exempelvis avseende demografi, arbetsmarknad eller ekonomi.
  • I Kolada finns nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer i kommuners och regioners olika verksamhetsområden. Vi ger stöd till analys av dessa så att ni kan studera hur verksamheter utvecklas över tid och i jämförelse med andra.
  • Hur kan nyckeltalen i Agenda 2030 användas för att analysera hållbar utveckling lokalt?
  • Hur kan effektiviteten analyseras med effektivitetsnyckeltalen i Kolada?

Mål och resultat

RKA ger

  • metodstöd till hur ni hittar väsentliga avvikelser i statistiken
  • stöd kring hur statistiken kan användas för att följa upp mål

Vi tar hjälp av verktyget och arbetsmodellen styrsnurran för att ge stöd och struktur i ert analysarbete.

Vill du veta mer om vilket stöd vi kan ge kring jämförelser och analys är du välkommen att kontakta oss.

Ekonomisk ersättning för enskilda utbildningar och stöd till analys

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef