Publicerad 15 december 2021

Analys

För att utveckla och förbättra verksamheter och deras effektivitet behövs analys och uppföljning. RKA erbjuder analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

RKA har utvecklat olika former av analysstöd

Analysstödet riktar sig till kommuner och regioner och utgår från kommunala och regionala behov som till exempel:

Läget i kommuner och regioner

 • Med hjälp av Kolada analyserar vi hur läget ser ut i kommunen eller regionen.
 • Genomlysning av bland annat kvalitet, resurser och volymer samt utveckling av verksamheter över tid och i jämförelse med andra.

Mål och styrning

 • Vad bör vi mäta och följa upp i vår styrprocess med utgångspunkt i väsentliga avvikelser?
 • Hur formulerar vi och följer upp mål kopplat till avvikelser?

Resultat och analys

 • Hur kan det lokala arbetet utformas kring analys och uppföljning?
 • Vi tar hjälp av verktyget och arbetsmodellen styrsnurran för att få struktur i ditt analysarbete.

Skärddarsytt analysstöd för kommuner och regioner

RKA erbjuder även skräddarsytt analysstöd som till exempel kan handla om en fråga eller utmaning utifrån lokalt och regionalt behov. Det kan handla om:

Agenda 2030

Hur mäter vi och följer upp kommunens eller regionens verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv?

Effektiva verksamheter

Med stöd av bland annat effektivitetsnyckeltalen i Kolada jämför vi och analyserar effektivitet genom att jämföra resurser, kvalitet och volymer med fokus på stöd- och omsorgs- samt utbildningsområdet för kommuner respektive hälso- och sjukvårdsområdet för regioner.

Koll på kostnaden inom äldreomsorg och funktionshinderområdet

Vi erbjuder ett verktyg (som är gjort i Excel) och utbildningar som syftar till att ge ökad förståelse kring kostnader inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ekonomisk ersättning för enskilda utbildningar och analysstöd

Alla nedan angivna priser är exklusive moms.

Stöd genom digitalt upplägg

 • 1 timme – 2 000 kronor
 • Halvdag – 4 000 kronor
 • Heldag – 8 000 kronor

Stöd på plats i kommunen eller regionen

 • 1 timme – 4 000 kronor
 • Halvdag – 6 000 kronor
 • Heldag – 10 000 kronor

Inga kostnader för resor eller övernattning tillkommer.

Vill du veta mer om vårt analysstöd är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef