Publicerad 22 september 2023

Kostnadsnyckeltal, liknande kommuner och regioner

Kostnader bör mätas på olika sätt, beroende på vad som är syftet med mätningen. Här kan du få stöd i att förstå vissa begrepp och få förklaringar kring beräkningar av olika kostnader. Du får också veta hur du jämför dina nyckeltal med liknande kommuner och regioner.

Jämför med liknande kommuner och regioner

Vid analys av kostnader så kan det vara intressant att jämföra sig med liknande kommuner och regioner. I RKA:s verktyg Liknande kommuner och regioner beräknar vi vilka som är mest lika strukturellt bland annat med hjälp av nyckeltal som referenskostnad och befolkningens storlek.

Kalkylarket är skapat i Microsoft Excel. Alla grupper är uppdaterade med 2022-års data, förutom liknande kommuner socioekonomi och liknande regioner socioekonomi. Dessa två grupper uppdateras först i januari 2024.

Liknande kommuner och regioner Excel, 177 kB.

Kostnadsbegrepp - beräkning och användning

I dokumentet kostnadsbegrepp beskriver och förklarar RKA beräkning och användning av nettokostnad, kostnad, och produktionskostnad.

Kostnadsbegrepp officiella statistiken i kommuner och regioner (PDF) Pdf, 126 kB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef