Publicerad 17 augusti 2022

Kostnadsnyckeltal, liknande kommuner och regioner

Kostnader bör mätas på olika sätt, beroende på vad som är syftet med mätningen. Här kan du få stöd i att förstå vissa begrepp och få förklaringar kring beräkningar av olika kostnader. Du får också veta hur du jämför dina nyckeltal med liknande kommuner och regioner.

Jämför med liknande kommuner och regioner

Vid analys av kostnader så kan det vara intressant att jämföra sig med liknande kommuner och regioner. I RKA:s verktyg Liknande kommuner och regioner beräknar vi vilka som är mest lika strukturellt bland annat med hjälp av nyckeltal som referenskostnad och befolkningens storlek.

Kalkylarken nedan är skapade i Microsoft Excel.

Liknande kommuner

Liknande kommuner, samtliga områden 2020 (Excel) Excel, 201 kB.

Liknande kommuner, samtliga områden 2019 (Excel) Excel, 156 kB.

Liknande kommuner, samtliga områden 2018 (Excel) Excel, 156 kB.

Liknande kommuner, samtliga områden 2017 (Excel) Excel, 158 kB.

Liknande regioner

Liknande regioner 2020 (Excel) Excel, 12 kB.

Liknande regioner 2019 (Excel) Excel, 11 kB.

Kostnadsbegrepp - beräkning och användning

I dokumentet kostnadsbegrepp beskriver och förklarar RKA beräkning och användning av nettokostnad, kostnad, och produktionskostnad.

Kostnadsbegrepp officiella statistiken i kommuner och regioner (PDF) Pdf, 251 kB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef