Publicerad 10 juni 2024

Analysmaterialet "Koll på..." inom social omsorg

De så kallade Koll på-verktygen (excelfilerna) uppdateras inte längre. De kommer att tas bort hösten 2024. Istället kan du nå nyckeltalen i Koladas Jämförare via de uppdaterade flikarna för verksamhetsområden.

Nyckeltalen publiceras succesivt i databasen Kolada och vi räknar med att hösten 2024 ska alla nyckeltal per område/verktyg vara tillgängliga i Kolada. Därefter kommer de idag aktuella sidorna med exceldokumenten (verktyget) tas bort.

Nyckeltal om äldreomsorg i Jämföraren, Kolada

Nyckeltal om funktionshinderområdet

Nyckeltalen ”Koll på…” hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef