Publicerad 23 maj 2024

Koll på individ- och familjeomsorg, IFO

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans arbetat fram ett verktyg som syftar till att ge dig stöd och att få koll på kostnaderna i verksamheten inom individ- och familjeomsorgen i din kommun.

Koll på individ- och familjeomsorgen 2022 (Excel) Excel, 2 MB.

Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Exceldokumentet.

Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig i analysarbetet eller för att ta med till exempelvis ledningsgruppen.

Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKR.

Arbeta så här i Exceldokumentet:

  • Ladda ner filen,
  • välj din kommun,
  • och rör dig mellan flikarna.
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef