Publicerad 3 juni 2024

Koll på äldreomsorgen - få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen

Koll på äldreomsorgen är ett verktyg som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och RKA har arbetat fram tillsammans, som syftar till att hjälpa dig få koll på kostnaderna inom äldreomsorgen i din kommun. Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram.

Koll på äldreomsorgen 2022 (Excel) Excel, 958 kB.

Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Excel dokumentet.

Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig eller ta med till exempelvis ledningsgruppen.

Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKR.

Arbeta så här i Exceldokumentet

  • Ladda ner filen,
  • välj din kommun,
  • och rör dig mellan flikarna.
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef