Publicerad 22 januari 2024

Anpassade utbildningar för kommuner och regioner

RKA erbjuder skräddasydda utbildningar inom området analys och jämförelser. De kan genomföras för enskilda kommuner eller regioner, på plats eller digitalt. Upplägget kring utbildningens innehåll och tidsåtgång anpassas efter önskemål och behov. Här följer några exempel på hur en utbildning kan se ut.

Grundkurs Kolada

Utbildningen ger dig kunskaper om nyckeltal och statistik som finns i Kolada. Du får lära dig hur du praktiskt söker fram data ur databasen och hur du gör diagram och olika presentationer.

Fördjupad Koladautbildning

Vi tar vid där grundkursen slutar och använder Koladas verktyg och dess funktioner för att skapa tabeller och andra visualiseringar efter egna önskemål och behov. Till exempel går vi igenom kartfunktionen, spridningsdiagram (enkel regression) och hur du skapar egna liknande kommun eller region-grupper.

Analysutbildning

RKA erbjuder en utbildning för dig som vill utveckla ditt analysarbete. Utbildningen ger dig stöd för ett systematiskt arbetssätt genom att bl a använda Styrsnurran som SKR och RKA utvecklat. Vi tar även stöd i olika mallar och går igenom olika arbetsmetoder. I hela processen använder vi data från den öppna databasen Kolada.

Ovanstående är exempel på upplägg. Uppläggen går att variera och kombinera. Eller se ut på ett helt annat sätt!

Pris för utbildningar och analysstöd

Samtliga angivna priser är exklusive moms och inklusive förberedelsetid. Inga kostnader för resor eller övernattning tillkommer utan är inkluderat i arvodet.

Utbildning och stöd genom digitalt upplägg

  • 1 timme – 2 500 kronor
  • Halvdag – 5 000 kronor
  • Heldag – 10 000 kronor

Utbildning och stöd på plats i kommunen eller regionen

  • 1 timme – 5 000 kronor
  • Halvdag – 7 500 kronor
  • Heldag – 12 500 kronor

Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till vad som passar er bäst.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare