Publicerad 6 mars 2024

Nettokostnadsavvikelse i Kolada

RKA får många frågor om kostnadsbegreppet nettokostnadsavvikelse. Här berättar Maria Price mer berättar för dig om begreppet och visar var du hittar nyckeltalen i databasen Kolada.

Alla dessa uppgifter för nettokostnadsavvikelser baseras på kommunernas räkenskapssammandrag som samlas in årligen av SCB.

Filmen är 13 minuter och 23 sekunder lång.

Om räkenskapssammandrag i Kolada

De kostnadsuppgifter för kommuner som finns i Kolada kommer från kommunernas räkenskapssammandrag (SCB). I en utbildningsfilm berättar RKA mer om när uppgifterna blir synliga i Kolada och var du hittar dem.

Kostnader, kommuner och Kolada

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef