Publicerad 2 maj 2024

Om nyckeltal, medelvärde och källor

Kort information om databasen Kolada, vilka nyckeltal och funktioner som finns att tillgå. Kolada ger stöd för analyser och jämförelser av till exempel kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter för kommuner och regioner.

Det finns cirka 6 000 nyckeltal i databasen Kolada. De bygger i första hand på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. Men de flesta kommuner och regioner gör också en egen frivillig redovisning av kvalitet inom olika verksamheter i Koladas så kallade inmatningsfunktion.

Utöver nyckeltal om kvalitet, resurser, och volymer inom olika verksamheter för kommuner och regioner innehåller databasen också ett stort antal utvecklingsnyckeltal. Det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som till exempel RKA, myndigheter eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver och utvecklar. Ett exempel på ett utvecklingsprojekt är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som SKR driver i samarbete med RKA.

Följa utvecklingen och göra jämförelser i Kolada

Kolada innehåller olika verktyg (funktioner) så att du bland annat kan göra enkla jämförelser för att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och regioner inom Sveriges viktigaste välfärdsområden.

Jämföraren

Färdiga urval av nycketal med enkla analysfunktioner för olika verksamhetsområden.

Jämföraren

Fri sökning

Sök fritt i hela databasen bland alla nyckeltal, kommuner, kommungrupper med mera. Du väljer själv mellan olika visningar, tabeller, karta och diagram.

Fri sökning i Kolada

Liknande kommuner och regioner

Här skapar du egna modeller för att hitta liknande kommuner och regioner som du kan använda som jämförelse i dina kommande analyser.

Söka efter liknande kommuner och regioner i Kolada

Exempel på områden för nyckeltal i Kolada

 • Agenda 2030
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Barn och utbildning
 • Befolkning
 • Effektivitet
 • Ekonomi
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg, IFO
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Kollektivtrafik
 • Kultur och fritid
 • Mänskliga rättigheter
 • Näringsliv
 • Personal
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Strategi för hälsa
 • Tandvård
 • Verksamhet inom funktionshinderområdet
 • Äldreomsorg

Särskild webbplats för Kolada

Kolada har en egen webbplats där alla nyckeltalen publiceras. www.kolada.se

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef