Publicerad 3 april 2024

Hållbart medarbetarengagemang, HME

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang.

HME riktar in sig på tre områden

För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på tre områden.

RKA erbjuder publicering i Kolada av HME inom tre delindex:

  1. motivation
  2. ledarskap
  3. styrning

Jämför HME-resultaten

Hållbart medarbetarengagemang för kommuner, Kolada

Hållbart medarbetarengagemang för regioner, Kolada

HME-enkät - en modell med nio frågor

Kommuner och regioner erbjuds att kostnadsfritt använda de nio gemensamma enkätfrågorna i HME-enkäten, för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät.

Genomförandet av HME-enkäten ansvarar den enskilda kommunen eller regionen för.

HME i kommuner och regioner: modell och anvisningar (PDF-dokument)

Beräkningsmallar

Beräkningsmallar för inrapportering av data till Kolada finns i Excelfilerna. De räknar fram de index som sedan publiceras i Kolada. Instruktioner hittar du i filens första flik.

Beräkningsmall för kommuner 2024 Excel, 176 kB.

Beräkningsmall för regioner 2024 Excel, 150 kB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef