Publicerad 17 januari 2024

Folkhälsa, Strategi för hälsa

RKA erbjuder nyckeltal som ingår i strategi för hälsa samt nyckeltal för folkhälsa genom databasen Kolada. RKA har tagit fram instruktionsfilmer som visar hur du hittar nyckeltalen och använder funktionerna i Kolada.

RKA har medverkat i det arbete SKR har gjort inom området Öppna jämförelser Folkhälsa samt projektet Strategi för hälsa. De nyckeltal som är beslutade och ingår i dessa två statistiksamlingar finns i Kolada och visas lättast i verktyget Jämföraren i Kolada.

I Jämföraren kan du göra jämförelser och analysera resultatet jämfört med andra, över tid och se könsuppdelad statistik. RKA har även tagit fram instruktionsfilmer som visar hur du hittar nyckeltalen och använder funktionerna i Kolada.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef