Publicerad 2 maj 2024

Publicera data i databasen Kolada

Kommuner och regioner kan rapportera in statistik till RKA som är avsedd att publiceras i Kolada. Det kan ske på två olika sätt som du får information om här.

Kommuner kan själva publicera data för projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) direkt i Kolada via en inmatningsportal.

För all övrig statistik som ska publiceras i Kolada ska kommuner och regioner skicka in sin data via e-post till RKA.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef