Publicerad 10 april 2024

Grundskola – nyckeltal och jämförelser

RKA visar dig hur du kan göra jämförelser av nyckeltal inom grundskolan i Koladas verktyg Jämföraren.

SKR har tagit fram Öppna jämförelser Grundskola. Det är nyckeltalen från den öppna jämförelsen som finns i Kolada. De öppna jämförelserna för grundskola finns utifrån olika perspektiv som:

  • hemkommun (utgår från den kommun där eleverna är folkbokförda)
  • kommunala skolor respektive fristående skolor.

I Kolada kan skolresultat jämföras kommuner emellan, eller med Riket. Det går att se hur utvecklingen har sett ut över tid, hur det går för flickor och pojkar i skolan och många skolresultat finns också på enhetsnivå. Det betyder att det går att se resultat för en specifik skola. Nyckeltalen för Grundskola finns under rubriken utbildning i Koladas verktyg Jämföraren.

Grundskola Hemkommun, Kolada

Grundskola Kommunal, Kolada

Grundskola Fristående, Kolada

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef