Publicerad 6 december 2021

Kostnader, kommuner och Kolada

De kostnadsuppgifter för kommuner som finns i Kolada kommer från kommunernas räkenskapssammandrag (SCB). I en film berättar RKA mer om när uppgifterna blir synliga i Kolada och var du hittar dem.

Du kommer åt uppgifterna i Jämföraren och i Fri sökning. RKA visar dig i filmen hur du kan ta fram uppgifterna i Jämföraren.

SCB samlar in kommunernas uppgifter om kostnader. Dessa uppgifter från räkenskapssammandraget publiceras successivt med start i april till och med augusti varje år. I Kolada kan du följa uppgifterna under hela publiceringstiden. Uppgifterna som publiceras är preliminära och fastställs av SCB den 31 augusti årligen.

Filmen är 4 minuter och 56 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare