Publicerad 2 maj 2024

Publicera nyckeltal för KKiK – gäller kommuner

RKA har tagit fram fram en vägledning och en instruktionsfilm hur du själv ska göra den så kallade inmatningen av din kommuns KKiK-data i Kolada. Du får också information om hur du får tilldelad behörighet till systemet.

Insamlingen av nyckeltalen för projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) startar i mitten av juni och avslutas i slutet av oktober årligen. Som stöd för ditt arbete publicerar RKA ifyllnadsformulär. Dessa blir tillängliga vid midsommar.

Behörighet till inmatningsportalen i Kolada

För att kommuner ska kunna publicera data för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kolada krävs en tilldelad behörighet till systemet för inmatning av nyckeltalsdata. För att få behörighet kontakta RKA via e-post:

inmatning@kolada.se

Observera! Vår ambition är att svara inom 24 timmar.

Att notera: Vid begäran av behörighet för inmatningstjänsten samtycker du till lagring av personuppgifter i form av e-postadress. Informationen används enbart i syfte för att kunna erbjuda tjänsten samt för informationsutskick. Uppgiften kommer inte delas med tredje part.

Tips för din arbetsprocess att publicera data i Kolada

  1. Förberedelse: Se till att du har all nödvändig information och data redo för publicering. Använd aktuellt ifyllnadsformulär.
  2. Logga in på inmatningsportalen. Om du inte har behörighet, se ovan hur du gör.
  3. Inmatning av data: Följ instruktionerna i nedan film och-/eller vägledning för att få stöd hur du matar in data i systemet på ett korrekt sätt.
  4. Granskning, publicering: Kontrollera att all information är korrekt och fullständig innan publicering. När allt är granskat och klart, publicera din data så att den blir tillgänglig för jämförelser och analyser. Använd gärna nedan vägledning.

Vägledning att publicera data i Kolada

I filmen går RKA igenom de olika momenten du behöver ha koll på för att själv kunna publicera din kommuns KKiK resultat i Kolada. Ta gärna också hjälp av vägledningen.

Vägledning för inmatning av data i Kolada (PDF-dokument) Pdf, 702 kB.

Filmen är 3 minuter och 14 sekunder lång.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef