Publicerad 20 november 2023

Kommunens Kvalitet i Korthet i Kolada

Ett större utvecklingsprojekt som RKA i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, driver är Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). RKA ansvarar för att tillhandahålla utvecklingsnyckeltal i databasen Kolada och ger kommuner stöd vid insamling och analys av nyckeltalen.

Sammanställningar av alla medverkande kommuners resultat sker årligen. RKA och SKR bjuder in alla medverkande kommuner i januari varje år då alla deltagare får en presentation av resultatet med olika jämförelser.

Ifyllnadsformulär för insamling av data

Deltagande kommuner rapporterar in sina KKiK-resultat själva i Kolada. RKA publicerar årligen information om hur du gör egna insamlingar och tillhandahåller aktuella ifyllnadsformulär från och med midsommar. Vi kan ge dig stöd i processen hur du publicerar din kommuns resultat i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada för KKiK

Hitta din kommuns resultat, Kolada

I filmen visar RKA dig hur du hittar din kommuns resultat för KKiK i Kolada. Med verktyget Jämföraren kan du få färdiga urval och tabeller. Vi går igenom grunderna och visar dig hur du kan göra olika jämförelser.

Filmens längd är 4 minuter och 1 sekund lång.

Behörighet att publicera nyckeltal i Kolada

För att kommuner och regioner ska kunna publicera data i Kolada krävs en tilldelad behörighet till systemet för inmatning av nyckeltalsdata. När du har fått information om att du har fått din behörighet har du tillgång till att göra din inmatning av data i Kolada.

Vägledning och en instruktionsfilm om publicering av nyckeltal i Kolada

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef