Publicerad 18 oktober 2021

Om medelvärden i Kolada

RKA får frågor om varför det finns två olika medelvärden i Kolada. För många nyckeltal finns det både ovägt medelvärde och riket. Vi ger dig svar på vanliga frågor om medelvärdet. Du kan också ta del av en film där RKA förklarar skillnaden och ger exempel.

Svar på vanliga frågor om medelvärden

 • Vad är ett så kallat ovägt medel?

  Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner eller regioner – det vill säga hur det ser ut i en genomsnittlig kommun eller region när hänsyn inte har tagits till kommunens eller regionens storlek.

 • Hur beräknas ett ovägt medel för kommuner eller regioner?

  • Det beräknas genom att RKA summerar alla kommuners eller regioners värden och dividerar med 290 kommer respektive 21.
  • Om någon eller några kommuner eller regioner saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden.

  Att kommuner eller regioner är olika stora tar vi inte hänsyn till i beräkningen av ovägt medel.

  Exempel: Ett ovägt medelvärde för alla kommuner avseende Meritvärde i åk 9 kommer att beskriva värdet för en genomsnittlig kommun.

  Du kan ta del av fler exempel genom att se filmen på sidan.

 • Vad är ett medelvärde för riket?

  Riket är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare (eller brukare eller patient eller elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl.

 • Hur beräknas medelvärdet för riket?

  Ett medelvärde för riket beräknas genom att varje kommun eller region viktas olika tungt beroende på att man har olika många invånare, brukare, patienter och så vidare. Det vill säga vi tar hänsyn till att kommuner eller regioner är olika stora.

  • Det beräknas genom att vi summerar alla kommuners eller regioners värden i täljaren respektive nämnaren och dividerar dessa två summor.

  Exempel: Uppgiften om Riket för Meritvärde i åk 9 beskriver resultatet för en genomsnittlig elev i Sverige.

  Du kan ta del av fler exempel genom att se filmen på sidan.

Skillnad mellan olika medelvärden

I filmen förklarar RKA skillnaden mellan ovägt medel och riket och ger dig exempel. Den är 5 minuter lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef