Publicerad 25 februari 2021

Hitta nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada

I filmen berättar vi kort för dig om RKA:s uppdrag att ta fram nyckeltal för kommuners och regioners arbete med Agenda 2030 - FN:s mål för hållbar utveckling. Du får också veta hur du hittar nyckeltalen för Agenda 2030 i verktyget Jämföraren i Kolada. Filmen vänder sig till både kommuner och regioner.

Filmen är 4 minuter och 54 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef