Publicerad 21 januari 2022

Dialogstöd

Det digitala dialogstödet fungerar som ett stöd för de verksamheter som vill arbeta med patientkontrakt för att konkretisera ett personcentrerat arbetssätt.

Starta dialogstödet

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR