Publicerad 17 maj 2022

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

Aktuellt

Evenemang

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR