Publicerad 4 november 2022

Uppdrag till regionerna, patientkontrakt

Under 2022 kommer SKR tillsammans med regionerna att fortsätta att utveckla konceptet patientkontrakt. Det finns åtgärder som förväntas genomföras av både regionerna och SKR.

I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs åtgärder som regionerna förväntas genomföra för att fortsätta utveckla arbetet med patientkontrakt och få ta del av medlen för utvecklingsområdet Nära vård. Regionerna ska:

 • Fortsätta införandet av patientkontrakt utifrån upprättade handlingsplaner för hur patientkontrakt implementeras, följs upp och utvärderas, samt utveckla samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.
 • Inkludera patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, inom andra sjukdomsområden än cancer, som implementeras i enlighet med beslut inom Regionernas nationella system för kunskapsstyrning.
 • Ge information och utbildning till personal samt samverka med invånare och patienter för spridning av patientkontrakt.
 • Bidra till utvecklingen av arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av patientkontrakt i lokala it-stöd samt anslutning till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

SKR:s insatser

Under 2022 kommer SKR fortsätta att stödja utvecklingen av patientkontrakt. I SKR:s arbete ingår bland annat:

 • Tillsammans med regioner och kommuner skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande avseende utvecklingen och införandet av patientkontrakt.
 • Stimulera och stödja införandet och uppföljningen av patientkontrakt inom olika verksamhetsområden, med särskilt fokus på patienter med komplexa och omfattande behov.
 • Stödja arbetet med att införa patientkontrakt som en del i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen samt i Min vårdplan cancer.
 • Sprida information om patientkontrakt till invånare och patient- och funktionshinderorganisationer för att öka genomförandekraften i införandet av patientkontrakt.
 • Stödja regionerna i utvecklingen av arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av patientkontrakt i lokala it-stöd samt att ansluta till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.