Publicerad 5 april 2022

Berättelser och stöd Nära vård

Regioner och kommuner har startat omställningen till en nära och tillgänglig vård och nya arbetssätt har börjat utvecklas. Här finns flera exempel från regioner och kommuner med erfarenheter av arbetet med omställningen till Nära vård. Det finns även presentationsmaterial och stöd till verksamhetsutvecklare och chefer.

Nära vård-podden

I serien Nära vård-podden intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i omställningen mot Nära vård. Syftet med podden är att genom samtal om Nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om.

Nära vård-podden

Många regioner och kommuner har startat omställning till en nära och tillgänglig vård och nya arbetssätt har börjat utvecklas inom regioner och kommuner.

Exempel från regioner och kommuner

Flera regioner och kommuner har påbörjat arbetet med en nära och tillgänglig vård. Här finns exempel från Ängelholm i söder till Övertorneå i norr.

Alla lärande exempel inom nära vård

Nära vård i hemmet för äldre

Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta personer som får vård och omsorg i hemmet är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. SKR har tagit fram några lärande exempel som beskriver inspirerande arbetssätt inom vård och omsorg i hemmet för äldre personer.

Nära vård i hemmet för äldre

Fel i läkemedelsbehandling är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna i hemsjukvård. Hur kan farmaceuten bidra till en säkrare läkemedelshantering vid vård i hemmet? Denna rapport beskriver hur farmaceuter kan bidra i omställningen till en mer nära vård.

Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra? Sveriges Farmaceuter

Inspirerande exempel nära vård barn och unga

En rapport med en samling inspirerande arbetssätt med fokus på barn och unga i olika åldrar och med olika behov. Dessa exempel är tagna från regioner, kommuner och organisationer som arbetet med nära vård för barn och unga.

Nära vård för barn och unga

Nära vård i Alaska

Southcentral Foundation i Alaska har ett arbetssätt som utgår från människors behov och förutsättningar. Den personliga berättelsen där människan blir sedd och värdesatt är viktigast i processen. Personalen arbetar tillsammans och nära varandra i team.

Medarbetare och patienter berättar om arbetssättet och vad initiativet gjort för samhället de bor i. Längd cirka 3 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR