Publicerad 23 juni 2022

Ledarskapsstöd Nära vård

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg till Nära vård ställer höga krav på ledarskap. SKR arbetar på olika sätt för att stödja ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med omställningen att driva en så stor förändring som inbegriper både flera huvudmän och många professioner.

Ledarskapsprogram

SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner, chefer och ledare inom vård och omsorg och förtroendevalda. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Programmet genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen.

Kursdatum och tider hösten 2022

 1. Seminarium 15 september 13.00-16.00 - Att formera oss
 2. Inspirationsseminarium 4 oktober 15.00 -16.30 - Internationell utblick
 3. Seminarium 10 november 13.00 - 16.00 - Att komma i görande
 4. Seminarium 30 november 13.00 - 16.00 - Att bli uthålliga

Anmälningstiden har gått ut.

Seminarier för högsta tjänsteledningen i kommuner och regioner

SKR arrangerar tre halvdagsseminarier under hösten.

 1. Seminarium 20 september 14.00-17.00 - Att formera sin systemledning
 2. Seminarium 19 oktober 14.00 - 17.00 - Att komma i görande
 3. Seminarium 16 november 13.00 - 17.00 - Att leda systemet tillsammans och bli uthålliga

Anmälningstiden har gått ut.

Introduktion ledarskap och Nära vård

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR och Klara Palmberg Broryd, teknologie doktor med specialisering på komplexitet, svarar på frågor om ledarskap och Nära vård. Frågorna som ställs är:

 • Vilken roll spelar ledarskapet för omställning till Nära vård?
 • Vad är SKR:s roll i omställningen till Nära vård?

Ledarskapet är centralt för omställningen till Nära vård. Klara Palmberg Broryd menar att ledare både inom regioner och kommuner behöver "kroka arm" och samarbeta i omställningen till Nära vård och att sätta igång och börjar "göra". Lisbeth Löpare Johansson berättar om handboken och ledarskapsprogrammet. Längd: 2 minuter

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR