Publicerad 4 september 2023

Stöd och omsorg - analysmaterialet "Koll på..."

Du kan ta del av material inom området Stöd och omsorg, som till exempel verktyg på temat "Koll på...", som är tänkta att vara ett stöd för kommunernas verksamhetsanalyser. Här finns mer stöd för jämförelser, analys och uppföljning så som hur brukare inom hemtjänsten definieras samt om nyckeltal inom äldreomsorgen.

Verktyg för verksamhetsanalys för funktionshinderområdet, hemtjänst och äldreomsorg

Verktygen ”Koll på…” hjälper dig att få perspektiv på kostnader, volymer och resultat inom området. Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik.

Koll på funktionshinderområdet

Koll på hemtjänsten

Koll på individ- och familjeomsorgen

Koll på socialtjänstens kompetensförsörjning

Koll på äldreomsorgen

Brukarstatistik inom hemtjänst - definition

RKA har gjort en översyn av brukarstatistiken och använder från och med oktober 2021 en ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada. Du kan göra jämförelser av den gamla och nya definitionen för att se om förändringen påverkar din kommun.

Brukarstatistik hemtjänst – definition

Nyckeltal inom äldreomsorg

I en film visar RKA dig hur du använder Koladas verktyg Jämföraren för att analysera nyckeltal inom äldreomsorgen, både på kommun- och enhetsnivå.

Nyckeltal inom äldreomsorgen

Om du inte hittar det du söker eller behöver stöd, vänligen ta kontakt med oss på RKA.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef