Publicerad 14 november 2022

Bli en attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärke, även kallat Employer branding, handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare. Här får du inspiration och råd på hur du kan arbeta för att både attrahera nya medarbetare och behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för kommuner och regioner i Sverige. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR