Publicerad 7 april 2022

Personalen i siffror

Antalet anställda i kommuner och regioner uppgick i november 2021 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 875 000 i kommuner och 300 000 i regioner.

Personalstatistik för kommuner och regioner

Rapporten Personalen i välfärden ger en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Du kan exempelvis se hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

Statistiken i rapporten avser november 2021 och är till störst del baserad på SKR:s personal- och lönestatistik.

Personalen i välfärden 2021

Reviderad AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018. Detta innebär att vissa yrkeskoder (etiketter) har tillkommit, vissa har tagits bort och andra har fått nya namn. Revideringen påverkar även personalgrupperna som kan innehålla andra etiketter eller ha nya namn.

Reviderad arbetsidentifikation, AID

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.