Publicerad 15 juni 2021

Krislägesavtal

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Med krisläge avses enligt avtalet en händelse som innebär allvarliga samhällsstörningar och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i en kommuns eller regions verksamhet.

För att krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs:

  • att ett krisläge enligt ovan konstateras av kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning (särskild delegation), samt
  • att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.

Frågor och svar om krislägesavtalet

Krislägesavtal i lydelse 2021-07-01

Krislägesavtal med tillhörande bilagor (PDF) Pdf, 289 kB.

Krislägesavtal i lydelse 2019-07-01

Krislägesavtal (PDF) Pdf, 310 kB.

Krislägesavtal - Bilaga 1: Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge (PDF) Pdf, 298 kB.

Krislägesavtal - Bilaga 2: Bestämmelser i samband med krisläge för arbetstagare anställd på HÖK ÖLA (PDF) Pdf, 185 kB.

Krislägesavtal - Bilaga 3: Förhandlingsordning (PDF) Pdf, 258 kB.

Lokala kollektivavtal - LOK

Kommunal, AKV, AkAll, BRF lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Pdf, 188 kB.

Lärare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Pdf, 188 kB.

Läkare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Pdf, 188 kB.

Vårdförbundet lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Pdf, 187 kB.

Redogörelsetext

Redogörelsetext för krislägesavtalet (PDF) Pdf, 275 kB.

Arbetsmiljöinformation

Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläge enligt AML (PDF) Pdf, 274 kB.

Förhandlingsprotokoll

Kommunal, AKV, AkAll, BRF, Överenskommelse Krislägesavtal (PDF) Pdf, 310 kB.

Kommunal, AKV, AkAll, BRF, Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF,) Pdf, 282 kB.

Lärare Överenskommelse Krislägesavtal (PDF) Pdf, 311 kB.

Lärare Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF) Pdf, 282 kB.

Läkare Överenskommelse Krislägesavtal (PDF) Pdf, 307 kB.

Läkare Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF) Pdf, 282 kB.

Vårdförbundet Överenskommelse Krislägesavtal (PDF) Pdf, 308 kB.

Vårdförbundet Överenskommelse om ändringar i HÖK/AB (PDF) Pdf, 279 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef