Publicerad 10 juni 2021

Lagar, rehabilitering

Arbetsgivarens ansvar för att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ska återfå och kunna återgå i arbete är det som vi känner till som arbetslivsinriktade rehabilitering.

Regleringen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen återfinns i flera lagar och föreskrifter. De huvudsakliga lagstiftningar som berörs är Lagen om anställningsskydd, Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken.

Arbetsmiljölagen, Sveriges riksdag

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), Arbetsmiljöverket

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Arbetsmiljöverket

30 kap. Socialförsäkringsbalken, Sveriges riksdag

7 § Lagen om anställningsskydd

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef