Publicerad 10 oktober 2023

Nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada

Under 2023 har RKA tillsammans med ett antal kommuner och regioner, SKR, länsstyrelsen, myndigheter och organisationer arbetat med en uppdatering och revidering av nyckeltalen Agenda 2030. Resultatet av arbetet är en något utökad nyckeltalslista i Koladas verktyg Jämföraren.

Några nyckeltal har tagits bort. Det beror ofta på att det finns en ny modernare variant av nyckeltalet som ersätter det gamla. Vi har också tagit fram en sammanställning (Excel) över de gamla och de nya nyckeltalen. Inom kort bjuder vi in dig till ett digitalt seminarium om förändringarna.

Några nyckeltal finns som utfällbara. Om ett nyckeltal har en liten pil till vänster om nyckeltalsnamnet kan du klicka på det och få fram flera nyckeltal som hör ihop med det du klickade på.

Nyckeltal för Agenda 2030 och sammanställningen

RKA arrangerar ett kortare seminarum om nyckeltalen och hur du hittar dem i databasen Kolada. Om du vill jobba praktiskt och analysera kommunens eller regionens läge inom Agenda 2030 med hjälp av nyckeltalen erbjuder vi dig en utbildning.

Seminarium 9 november: Reviderade nyckeltalsvisningar för Agenda 2030 i Kolada

Utbildning 29 november: Analysera Agenda 2030 med Kolada

Kontakta gärna RKA om du har frågor eller önskar stöd i arbetet med att analysera kommunens eller regionens nuläge.

Kort om RKA:s uppdrag

Hösten 2018 fick RKA i uppdrag av Finansdepartementets kommunenhet att ta fram nyckeltal för att stödja kommuners och regioners arbete med Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för hållbarhet. Sedan våren 2019 har nyckeltalen funnits publicerade i RKA:s databas Kolada.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef