Publicerad 15 mars 2021

Tio steg för att komma igång

Här är tips i tio steg för er som vill starta arbetet med att förebygga avfallet i er verksamhet. Tipsen ska inte ses som en mall. Använd det som passar er och det som ni tänker göra.

Tipsen är i vissa delar baserade på erfarenheter från projekt som finansierats av Sven Tyréns stiftelse tillsammans med Region Skåne ("Från produktvalsprocess till avfall”) och Landstinget i Stockholm (”Att minska byggavfallet”).

De tio stegen

 1. Starta
 2. Förklara
 3. Motivera
 4. Förankra
 5. Ta fram fakta
 6. Analysera
 7. Kommunicera
 8. Visa resultat
 9. Betala tillbaka
 10. Börja om

Stegen följer processen i ett projekt men måste också tillämpas längs hela projektet, exempelvis krävs kommunikation under hela arbetet. Tipsen i sin helhet kan du läsa i dokumentet:

Tio tips för att förebygga avfall (PDF, nytt fönster) Pdf, 112 kB.

Informationsansvarig

 • Charlotte Löfgren
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset