Publicerad 15 september 2021

Trafik, infrastruktur

Kommuner och regioner har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur. Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts samt omfattande infrastrukturprojekt.

Aktuellt

Evenemang

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR