Publicerad 13 januari 2022

Digital Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Hittills har ett 20-tal regioner infört en digital Min vårdplan via 1177 Vårdguiden och efterfrågan från både verksamheter och patienter är fortsatt stor.

I Min vårdplan får patienten information och stöd under sin utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. I Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär.

Patienten når Min vårdplan via sin smartphone, läsplatta eller dator. Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen även när olika vårdgivare är involverade.

Min vårdplan gör också att verksamheterna har ett nationellt sammanställt informationsmaterial att utgå från i sitt arbete, så att de slipper ägna tid till att själva ta fram och förvalta den.

Nationell förvaltning av Min vårdplan

Regionala cancercentrum (RCC) arbetar sedan 2019 med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.

Nationell Min vårdplan finns tillgänglig och klar att använda successivt för flera diagnoser, både digitalt via 1177 Vårdguiden och i pappersformat via cancercentrum.se.

I dagsläget finns sex stycken Min vårdplan publicerade: bröstcancer, peniscancer, prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer, tumörer i centrala nervsystemet och äggstockscancer.

Under 2022 publiceras även nationell Min vårdplan för diagnoserna: barncancer (ALL), bukspottkörtelcancer, hudcancer, huvud- och halscancer, livmoderhalscancer, lungcancer, myelom, okänd primärtumör, skelett- och mjukdelssarkom samt urinblåsecancer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR