Publicerad 27 oktober 2022

Chefsförsörjning

För att lyckas med rekryteringen av nya chefer måste välfärdens arbetsgivare utmana sig själva och lyfta personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi måste identifiera och odla talanger oavsett vilken ålder, kön eller etnisk bakgrund de har. Vi måste även kunna erbjuda alla nya chefer ett bra chefstöd och ge dem bra förutsättningar. Vi kan inte enbart leta efter de mest erfarna personerna, och det måste vara möjligt att göra chefskarriär tidigare.

Vi behöver utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef. Goda organisatoriska förutsättningar bidrar till chefsyrkets attraktivitet. Bra chefer som kan engagera sina medarbetare och tillsammans med dem driva ett förändringsarbete kommer att spela en avgörande roll för välfärdens utveckling. Det behövs därför en kontinuerlig dialog om vilka förutsättningar som skapar en bra verksamhet.

Det är den strategiska ledningens val av organisation, bemanning och styrning som formar de villkor och den arbetsmiljö som präglar verksamheten. Därför måste den högsta nivåns chefer och förtroendevalda också vara lyhörda för de konsekvenser som dessa val får och snabbt åtgärda eller kompensera för eventuella brister.

Sveriges viktigaste chefsjobb

I rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb får vi möta unga chefer som berättar om sina erfarenheter och tankar kring vad som krävs för att välfärden ska vara attraktiv för dagens och framtidens chefer.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.