Publicerad 9 maj 2023

Jämföraren för kommuner och regioner

Verktyget Jämföraren i Kolada använder du med fördel för att se din kommuns eller regions nyckeltal och för att enkelt göra jämförelser med andra, oavsett verksamhetsområde.

Kort om verktyget Jämföraren i Kolada

I filmen visar RKA dig hur du

 • hittar Jämföraren i databasen Kolada
 • hittar nyckeltal för olika verksamheter och områden som till exempel Öppna jämförelser och Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
 • hittar mer information om nyckeltalen, källa och nästa publicering
 • gör jämförelser med andra kommuner eller regioner.

Filmen är 2 minuter och 39 sekunder lång.

Jämföraren för kommuner

Verktyget Jämföraren använder du med fördel för att se din kommuns nyckeltal och för att enkelt göra jämförelser med andra, oavsett verksamhetsområde. I filmen visar RKA dig hur du

 • hittar Jämföraren i databasen Kolada
 • använder de grundläggande funktionerna
 • gör jämförelser med alla kommuner och med grupper av kommuner.

Filmen är 6 minuter och 10 sekunder lång.

Jämföraren för regioner

Verktyget Jämföraren använder du med fördel för att se din regions nyckeltal och för att enkelt göra jämförelser med andra, oavsett verksamhetsområde. I filmen visar RKA dig hur du:

 • hittar Jämföraren i databasen Kolada
 • hittar nyckeltal för olika verksamheter
 • gör jämförelser med andra regioner för ett enskilt år eller över tid
 • hittar information om nyckeltalet så som källa och publiceringsvecka
 • tar fram könsuppdelad statistik
 • exporterar tabeller till Excel.

Filmen är 4 minuter och 24 sekunder lång.


Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Camilla Eriksson
  Projektledare