15 augusti 2024 kl. 08.30-09.00

Hur är läget i din kommun?

Den 14 augusti lanserar RKA en ny visning – och startsida - i databasen Kolada. Syftet med visningen är att ge en snabb bild av hur det ser ut i kommunen när det gäller befolkning, demokrati, ekonomi och verksamhet. Den riktar sig i första hand till förtroendevalda och tjänstepersoner med övergripande ledningsansvar.

Anmäl dig

Innehåll

RKA går igenom den nya visningen ”Läget i kommunen” i Kolada. Vi visar vilka nyckeltal som är aktuella och hur du kan använda dem för jämförelser samt ser kommunens egen utveckling.

Målgrupp

  • Förtroendevalda i kommuner
  • Chefer och tjänstepersoner med övergripande ledningsansvar i kommuner

Utbildare

  • Maria Price, kanslichef, RKA
  • Per Sandgren, projektledare, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare