6 november 2024 kl. 13.00-13.45

Grundkurs i Koladas verktyg Fri sökning, november

En kostnadsfri utbildning för dig som sällan eller aldrig använt Koladas Fria sökning eller som känner att du behöver en grundkurs. RKA går igenom de grundläggande funktionerna i verktyget. Det finns utrymme att ställa frågor.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med utbildningen är att du ska bekanta dig med verktygets olika funktioner. Vi går igenom hur du

  • söker fram nyckeltal och kommuner eller regioner att göra jämförelser med
  • skapar en tabell och hur du kan återanvända tabellen
  • kan göra andra visualiseringar så som stapel-, trend- och cirkeldiagram med mera.

Utbildare

  • Per Sandgren, RKA
Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare