25 september 2024 kl. 09.00-12.00

Analysera effektiviteten i kommunen

RKA bjuder in dig till en halvdag med analys av effektivitetsnyckeltalen i Kolada. Som deltagare kommer du att få arbeta med din kommuns nyckeltal om produktivitet och effektivitet. Effektivitetsvisningen i Kolada är utgångspunkt för den här utbildningen.

Anmäl dig

Innehåll

RKA kommer att guida dig genom en analys av kommunens effektivitet. Vi tar stöd i styrsnurran, olika analysmetoder och checklistor. Målet är inte att göra en färdig analys av ett område utan att pröva olika metoder och få idéer om hur kommunen kan arbeta med analys framöver.

Målgrupp

  • Chefer,
  • Ekonomer, controllers
  • Utredare
  • Strateger

Upplägg

Under utbildningen kommer vi att arbeta med jämförelser och utgår från att deltagarna har viss vana av att arbeta med databasen Kolada. Vi kommer att gå igenom en del användbara analysfunktioner i Kolada, men utbildningen är inte avsedd som en grundkurs i Kolada utan fokuserar på analys.

Om du känner dig osäker, ta gärna kontakt med oss på RKA innan utbildningen.

Utbildare vid RKA

  • Maria Price
  • Per Sandgren
  • Camilla Eriksson

Informationsansvarig

  • Camilla Eriksson
    Projektledare