Publicerad 27 oktober 2021

Dataskydd inom RKA och SKR

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss. Här beskrivs vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Här beskriver vi:

  • hur vi inom SKR, liksom RKA, arbetar med dataskydd,
  • vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan göra dem gällande

Dataskydd inom SKR

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef