Publicerad 6 mars 2024

Effektivitet för regioner, nyckeltal

RKA har lanserat nyckeltal för regioner som samlat kan säga något om produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård i jämförelse med andra regioner.

För att möjliggöra jämförelser och analys av hälso- och sjukvårdens produktivitet och effektivitet har RKA publicerat nyckeltal i Kolada. Med hjälp av dessa kan regioner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik och beskriver flödet från befolkningens hälsa till det uppnådda resultatet för individen uppdelat på:

  • Befolkningens hälsa
  • Resursförbrukning
  • Vårdutnyttjande och produktion
  • Uppnådda målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer
  • Resultat för stora sjukdomsgrupper
  • Tillgänglighet och patientcentrering

Om nyckeltalen i Kolada

Om du vid ditt senaste besök i Koladas Jämförare tittade på en kommun kommer du via nedanstående länk bara till kommun-startsidan. Välj då den region du vill titta på effektivitetsnyckeltalen för i Jämföraren, välj därefter fliken Effektivitet.

Nyckeltal om produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvård, Kolada

Vägledning: stöd för användande och tolkning av nyckeltal (PDF) Pdf, 2 MB.

Syftet med nyckeltalen kopplat till produktivitet och effektivitet är att de ska kunna bidra till insikter – är vår verksamhet effektiv eller inte – genom att peka ut utmaningar och förebilder kopplat till resurser, volymer och kvalitet/resultat.

De nyckeltal som har publicerats i Kolada möjliggör att säga något om produktivitet och effektivitet i regionen, men det finns inte ett specifikt ”effektivitetsmått”, utan det är en nyckeltalsvisning där nyckeltalen tillsammans kan säga något om graden av produktivitet och effektivitet i relation till andra regioner.

Om effektivitetsnyckeltalen, med inriktning på hälso- och sjukvård, för regioner

RKA visar i filmen hur du hittar till nyckeltalen i Kolada och berättar mer om hur måtten är konstruerade. Vi går också igenom hur du använder Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.

Filmen är 8 minuter och 48 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef