Publicerad 22 februari 2023

Effektivitet i kommuner, rapporter

RKA tar fram en återkommande rapport om effektivitet i kommuner med syfte att ge underlag till diskussioner om effektivitetsutveckling, samt bidra med faktaunderlag till de prioriteringar och beslut som kommuner behöver göra lokalt.

  • Effektivitet i kommuner 2022, rapport

    Den andra rapporten om effektivitet i kommuner har fokus på utvecklingen över tid inom förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola. Du kan ta del av rapporten och även se webbsändningen om resultatet i efterhand.
  • Effektivitet i kommuner 2021, rapport

    I den första rapporten om Effektivitet i kommuner har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se.

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef