Publicerad 22 februari 2023

Effektivitet i kommuner, rapporter

RKA tar fram en återkommande rapport om effektivitet i kommuner med syfte att ge underlag till diskussioner om effektivitetsutveckling, samt bidra med faktaunderlag till de prioriteringar och beslut som kommuner behöver göra lokalt.

 • Effektivitet i kommuner 2023, rapport

  Den tredje rapporten om effektivitet i kommuner har fokus på utvecklingen i riket över tid inom äldreomsorgen. För de tre centrala dimensionerna av effektivitet; kvalitet, volym och kostnader kan vi konstatera olika utveckling för 2016-2019 jämfört med 2019-2022.
 • Effektivitet i kommuner 2022, rapport

  Den andra rapporten om effektivitet i kommuner har fokus på utvecklingen över tid inom förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola. Du kan ta del av rapporten och även se webbsändningen om resultatet i efterhand.
 • Effektivitet i kommuner 2021, rapport

  I den första rapporten om Effektivitet i kommuner har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se.

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef