12 oktober 2020 kl. 13.00-14.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Agenda för integration, del 26

Programmet innehåller bland annat material om nyanländas flyttmönster några år efter bosättning, information om nya regler om utreseförbud samt webbutbildningen Rätt att veta!

Program

  • Hur ser Eskilstuna på EBO och de nya EBO-reglerna? - Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna 
  • Youmo och lanseringen av webbutbildningen Rätt att veta! - Moa Lindholm, Inera, och Anna Galin, MUCF
  • Nyanländas flyttmönster några år efter bosättning - SKR
  • Regeringens aviserade justeringar och kompletteringar av Migrationskommitténs förslag - SKR
  • Nya regler om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud enligt LVU - SKR
  • Inbjudan till årets konferens Agenda för integration - SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR