Publicerad 16 november 2022

Webbsändning, Agenda för integration

Ett par gånger per termin har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner.

Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.

Agenda för integration, del 35 sändes den 23 september

Innehåll

 • Nyhetssvep från SKR.
 • Migrationsverket berättade om hur det nya kommunala uppdraget att ordna boende åt flyktingar från Ukraina fortlöper vilket vi även fick ett kommunalt perspektiv på.
 • SKR informerade om den hemställan som har skickats till regeringen om vikten av tillgången till kommunala insatser för dem som omfattas av massflyktsdirektivet.
 • Folkbildningsrådet informerade om hur det gått med de insatser som studieförbund och folkhögskolor kan erbjuda målgruppen.

Sändningen är 1 timme. Textning är beställd.

Agenda för integration 2022

Den 24–25 november anordnas årets Agenda för integration, en webbsänd konferens där frågor om nyanländas mottagande, bosättning och etablering och integration i samhället står i fokus.

I år har stort fokus varit på mottagandet från Ukraina och ett nytt boendeuppdrag för kommunerna. Parallellt fortsätter det ordinarie mottagandet av nyanlända. Hur håller vi i allt bra arbete och engagemang och hur fortsätter vi att utveckla det viktiga integrationsarbetet?

Agenda för integration 2022, anmälan och mer information

Äldre webbsändningar

 • Agenda för integration, del 34

  I denna webbsändning medverkade bland annat Migrationsverket, Länsstyrelsen och SKR med information om mottagandet enligt massflyktsdirektivet.
  Flyktingmottagande
 • Agenda för integration, del 33

  I denna webbsändning Agenda för integration fick vi bland annat information från Migrationsverket och SKR om den aktuella situationen gällande de personer som har flytt Ukraina och som omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet.
 • Agenda för integration, del 32

  I denna webbsändning fick vi bland att ett nyhetssvep från SKR , information om projekt Färdighetsprogrammet och hur Göteborgsregionen arbetar för att stärka mottagandet av kvotflyktingar.
 • Agenda för integration, del 31

  Höstens första webbsändning av Agenda för integration handlar bland annat om vad som gäller för de personer från Afghanistan som har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas.
 • Agenda för integration, del 30

  En gång per månad har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR